Balíček "Ilegal Box" obsahuje 6 fliaš: INTERVAL 104 - 2016, biele, suché EGGSTASY II. - 2017, oranžové, suché pARTISAN CRU 2016 - červené, suché pARTISAN CRU 2017 - červené, suché) MUST 2019 - nealko hroznová šťava MUST 2020 - nealko hroznová šťava